KAZANIA
2013-03-10
  Marek Ciesiółka

Nie patrzymy na widzialne


Aby ściągnąć kazanie na komputer, proszę:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwoną ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy/link jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. kliknąć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-)


Wezwanie do tego, by "nie patrzyć na to, co widzialne", ale na to, co niewidzialne. Żeby zgodzić się z księgą kaznodziei Salomona, wielokrotnie w kazaniu cytowaną, i zaakceptować fakt, że 1. nie mamy wpływu na okoliczności, ani tym bardziej na czas, 2. panem tych obu jest nasz Bóg. Zaufaj Mu, używaj życia, czy jest śnieg, czy grzeje słońce. 
Positive Power
(c) by Droga Warszawa