KAZANIA
15-04-2012
  Marek Ciesiółka

Tu chodzi o Królestwo


Aby ściągnąć kazanie na komputer, proszę:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwoną ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. kliknąć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-)


Marek Ciesiółka wyjaśnia na podstawie Starego Testamentu, czym jest Królestwo Boże i dlaczego jest najważniejsze. "Tu chodzi o Królestwo", nie o kościół, który jest tylko narzędziem. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie (Łuk. 17:20), kościół - tak. A my "nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne." (2 Kor. 4:18, BW)
Positive Power
(c) by Droga Warszawa