KAZANIA
2017-10-08
  Stacey Campbell

Warunek- JEDNOSC


Aby ściągnąć kazanie na komputer, proszę:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwoną ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy/link jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. kliknąć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-)

51 min, 35 MB

Stacey Campbell - gość konferencji "Kolory Życia" mówiła o JEDNOŚCI, że jest to warunek poszerzenia Bożego Królestwa, przebudzenia, poruszenia ludzi, gromadzenia ich dla Boga. W Ewangelii Jana 17 jest to główna rzecz, o którą Jezus modli się przed śmiercią. O tym, jak wielka jest wartość jedności, świadczy fakt, ile wysiłku wkłada szatan w poróżnienie i podział bożego ludu. Adam i Ewa, Kain i Abel, schizmy, wojny religijne po reformacji, rozwody, konflikty w zborach na tle różnic charakteru i obdarowania... Co jest kluczowe, Jezus mówi: "Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno". A ta chwała dana nam to jest: bycie współczującym, miłosiernym, nieskorym do gniewu, na koniec sprawiedliwym. Kazanie "prorocze do szpiku kości", jak o nim powiedział Marek Ciesiółka.

Positive Power
(c) by Droga Warszawa