KAZANIA
2015-08-18
  Marek Ciesiółka

Abraham - płodny całe życie


Aby ściągnąć kazanie na komputer, proszę:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwoną ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy/link jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. kliknąć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-)


Drugie kazanie Marka Ciesiółki z Wiatrołapu, w którym również opowiadał o Abrahamie, tym razem z perspektywy czasu. Nasz ojciec wiary jest wybitnym dowodem na to, że warto czekać na późniejsze lata swojego życia i spodziewać się, że będą pełne owoców, płodne. Dojrzałość Abrahama, do której dochodził powoli (nie bez porażek), jego starość, 175 lat życia - są przykładem Bożego stylu, sposobu działania - powoli, jak rolnik, który sieje, czeka, zbiera, znów sieje - i tak przez pokolenia. Pastor wzywał do porzucenia, zabicia kultu młodości na rzecz nadziei, której możesz się trzymać w każdym wieku: że Boży plan dla ciebie jest dobry i sięga aż do twojego podeszłego wieku.
Positive Power
(c) by Droga Warszawa