KAZANIA
2015-06-21
  Jerzy Rycharski

Twoje środowisko to Boża obecność


Aby ściągnąć kazanie na komputer, proszę:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwoną ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy/link jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. kliknąć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-)


Boża obecność jest naturalnym środowiskiem dla człowieka. Z tego kazania rodzi się głębokie przekonanie i tęsknota za chodzeniem w Bożej obecności, widzeniem duchowej rzeczywistości, by czuć się jak ryba w wodzie. Ludzie, którzy cię spotkają, sami rozpoznają i odczują to, czym Bóg cię napełnił, sami będą pytać o ewangelię, modlitwę, moc... A jak to się zacznie? "W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości" (Ef. 1:4) Miłość to wołanie o to, by oddać siebie drugiej osobie. To pragnienie eksplodowało w bożej trójcy przy stworzeniu świata. Kiedy będziesz przebywasz w tym środowisku (jak dziecko w obecności bliskiego opiekuna), to zacznie się dziać niezwykłe...
Positive Power
(c) by Droga Warszawa