KAZANIA
2015-05-24
  Marek Ciesiółka

Know-how dyscypliny chrześcijańskiej - pozytywne podejście


Aby ściągnąć kazanie na komputer, proszę:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwoną ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy/link jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. kliknąć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-)


Ileż to razy człowiek się zawodzi samym sobą? Dyscyplina często kojarzy się z porażką. Zmaganie się ze starą naturą, z grzechem, ćwiczenie zdrowych nawyków i duchowych praktyk - to pola, na których nieustannie walczymy. Tymczasem Paweł wręcz nakazuje (sic!): "zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie" (Rz. 6:1). Bez posłuszeństwa temu nakazowi... "szału nie będzie" :-) Polecamy!

Positive Power
(c) by Droga Warszawa