KAZANIA
2014-09-28
  Marek Ciesiółka

Gdy Pan zaczyna nową rzecz


Aby ściągnąć kazanie na komputer, proszę:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwoną ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy/link jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. kliknąć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-)


Marek Ciesiółka skupił się na pierwszym rozdziale Ewangelii wg Łukasza, czyli historii Elżbiety i Zachariasza - rodziców Jana Chrzciciela. Ale ten długi fragment przeplatał również innymi, które w pewien sposób, nieraz zaskakujący i odkrywczy, łączyły się z tematem. Właściwie jest to wezwanie do aktywnej odpowiedzi na boże powołanie i rozpoczęcia służby przez wszystkich członków bożego ludu, na wzór Jezusa, który nie pozował, nie tworzył aury "uczonego w Piśmie", kapłana. On sam i jego służba była blisko ludzi, na zewnątrz.
Positive Power
(c) by Droga Warszawa