KAZANIA
2014-07-20
  Marek Ciesiółka

Jego jest Królestwo 2


Aby ściągnąć kazanie na komputer, proszę:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwoną ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy/link jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. kliknąć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-)

[ przepraszamy za usterkę techniczną i jakość - bzyczenie w tle ]

Kontynuacja kazania z 29 czerwca, czyli trochę o tym, jak zmienić swoje nastawienie, żeby rozumieć czym jest Królestwo Boże i służyć Królowi w bardzo praktycznym wymiarze.
Apostoł Paweł pisze do Rzymian: "Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu."

Positive Power
(c) by Droga Warszawa