KAZANIA
2014-06-29
  Marek Ciesiółka

Jego jest Królestwo


Aby ściągnąć kazanie na komputer, proszę:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwoną ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy/link jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. kliknąć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-)


Marek Ciesiółka głosił o Królestwie i o tym, że jest coś więcej niż moja wspólnota, mój kościół, to jest Królestwo Boże. Jest coś więcej niż lojalność wobec kościoła, to jest lojalność wobec Króla. Każdy potrzebuje zadać sobie pytanie: na ile to, co robię w codziennym życiu: buduję relacje, buduję dom, kupuję, pracuję... - na ile to służy Królestwu. Wszystko to musi przejść "test Królestwa", żeby pokazał się KONKRET. "Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego" - niech dźwięczy nam w uszach bardziej niż "a wszystko inne będzie wam dodane".

Positive Power
(c) by Droga Warszawa