KAZANIA
2013-03-03
  Bogdan Olechnowicz

Baranek i Lew


Aby ściągnąć kazanie na komputer, proszę:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwoną ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy/link jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. kliknąć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-)


Kazanie o dwóch obrazach Boga, jakich potrzebujemy - na Jezus (w Ew. Łuk. 4) powiedział o sobie, czytając ks. Izajasza (Iz 61:1-3) "Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym (...) ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga". Czy to jest sprzeczne? Padały cytaty z ewangelii (umywanie stóp - Jan. 13), z filmu ("Uprowadzona") i z życia - wraz z objaśnieniami - do głębi poruszające i pouczające. 
Positive Power
(c) by Droga Warszawa