KAZANIA
2012-11-18
  Iza Ciesiółka

O słuchaniu Boga słów kilka


 Aby ściągnąć kazanie na komputer, proszę:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwoną ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy/link jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. kliknąć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-)


Jezus powiedział: "Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios..." (Mat. 13:11, BW) To zapewnienie jest aktualne. Tylko czy ja ćwiczę się w słuchaniu bożego głosu, wiedząc, że jestem jedną z owiec, które znają głos Pasterza (Jan. 10:4)? Jak rozróżniać głosy? Jakie mogą być powody duchowej głuchoty? To wszystko omówione jest w kazaniu bardzo klarownie.
Positive Power
(c) by Droga Warszawa