KAZANIA
2012-06-03
  Edward Ćwierz

Odpowiedzialność w słuchaniu


Aby ściągnąć kazanie na komputer, proszę:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwoną ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. kliknąć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-)


Edward Ćwierz z Kościoła Chrześcijańskiego Wieczernik w Kaliszu mówił o "odpowiedzialności w słuchaniu". Przychodzi czas, kiedy nie będziemy mogli polegać na człowieku. Musimy SŁUCHAĆ i ZNAĆ Boga. "Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem (...) (Jer. 7:23, BW).
Positive Power
(c) by Droga Warszawa