WYDARZENIA
Zapraszamy na warsztaty prorocze
Biblijne nauczanie na temat prorokowania nie pozostawia wątpliwości – służba prorocza jest niezwykle ważnym narzędziem budowania Kościoła! Rozumiejąc tę prawdę, Ap. Paweł wyraził to w następujący sposób: „Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. …a kto prorokuje, zbór buduje” (1 Kor 14,1. 4b). Zachęta do „usilnego starania” się o to, by dar ten w dojrzały sposób funkcjonował w życiu Kościoła, powinna być dla nas wystarczającą motywacją, by odłożyć na bok uprzedzenia i obawy i z całego serca szukać w tym Boga. W 2007 roku po kilkuletniej przerwie wznowiliśmy warsztaty prorocze, których celem było aktywowanie i rozwijanie proroczego obdarowania. Zostaliśmy zaskoczeni, że niektórzy, gotowi byli przemierzyć odległość prawie 500 kilometrów by przyjechać tylko na jeden dzień (a dokładnie 8 godzin). To świadczy o ogromnym duchowym głodzie i pragnieniu, by wyraźniej słyszeć głos naszego Boga. Wychodząc tym pragnieniom, ale też i ogromnej potrzebie Kościoła, napzeciw, zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach w nowej, zmienionej formie. W roku 2009 zostaliśmy zaproszeni przez zaprzyjaźnione kościoły do zorganizowania podobnych warsztatów w Warszawie. Odbędą się one w postaci 6 weekendowych spotkań, od soboty rano do niedzieli rano. Każde spotkanie, jak ufamy, będzie czasem duchowej inspiracji, głębokiego uwielbienia i uczenia się „zaglądania poza zasłonę”, w celu lepszego rozumienia duchowej rzeczywistości, która nas otacza. Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy pragną lepiej słyszeć i rozumieć Pana Boga w swoim życiu i usługiwać tym darem innym.

Bogdan Olechnowicz


Dobrze, że mamy w Polsce tak różnorodne bogactwo darów. Dzięki temu Kościół może budować się wzrastając coraz bardziej w poznanie Pana i przemieniać na Jego obraz.
Korzystając z tego bogactwa, chcieliśmy was bardzo serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez Bogdana Olechnowicza oraz jego współpracowników od lat usługujących w tym darze, a także zaproszonych gości, którzy są używani w darach proroczych.

W imieniu organizatorów
Iza Ciesiółka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy warsztatów (6 spotkań weekendowych)

Rok 2009:

25 kwietnia
20 czerwca
29 sierpnia
24 października
5 grudnia
luty 2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizatorzy:

- Chrześcijańska Wspólnota Górna Izba - www.gornaizba.pl

- Zbór „Dom Boży” w Warszawie, Kościół Boży w Chrystusie - www.warszawa.kbwch.pl

- Kościół DROGA w Warszawie, zbór Kościoła Bożego w Chrystusie - www.droga.waw.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracji należy dokonać do dnia 10 kwietnia 2009

Zapraszamy do rejestracji na stronie http://www.droga.nazwa.pl/prorocze/formularz.htm

Więcej informacji na stronie http://warsztatyprorocze.wordpress.com/

Zapraszamy
Positive Power
(c) by Droga Warszawa