WYDARZENIA
Ted Mangini w Drodze Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Tedem Mangini.
Nasz gość będzie usługwał na spotkaniu niedzielnym, które zaczynamy o godzinie 11.00. Zobacz jak do nas trafić: http://droga.waw.pl/index.php?katid=190&art=167&schemat=art

Ted jest synem i wnukiem pastorów. Bóg używa go w dziedzinie proroczej i w nauczaniu, które objawia nie tylko mądrość, ale i moc Ducha Świętego. Ted jest pastorem w zborze w Twin Falls, w stanie Idaho (USA). Jego służba sięga daleko poza tę społeczność. Ted opiekuje się kilkunastoma okolicznymi zborami. Wiele podróżuje, służąc zarówno w innych stanach Ameryki, jak i poza granicami swojego kraju (południowa Afryka, Anglia, Irlandia, Niemcy, Holandia, Izrael). Szczególne miejsce w jego sercu zajmuje jednak Polska. Stara się przyjeżdżać do naszego kraju jak najczęściej, by móc usługiwać nam Słowem Pana, modlitwą i radą.
Positive Power
(c) by Droga Warszawa