AKTUALNOŚCI
Wiecej -->
„Uczynki czy wiara?” Seminarium z Izajaszem Ami z Izraela

„Uczynki czy wiara?”


Dawny konflikt katolicko-protestancki

z perspektywy hebrajskiej.


Seminarium poprowadzi

Izajasz Ami

z Izraela.Warszawa 29 listopada [piątek] 9.30 – 18.00


Kto miał rację Jakub Młodszy, autor Listu Jakuba, czy Paweł z Tarsu autor większej części Nowego Testamentu? Ten temat wciąż jest dyskutowany przez chrześcijan. Każda ze stron przytacza własne argumenty. Rozstrzygniecie konfliktu wydaje się być kluczowe ze względu na zbawienie człowieka. Ojciec protestantyzmu Marcin Luter, już na początku Reformacji, zastanawiał się czy List Jakuba jest kanoniczny i czy w ogóle powinien zawierać się w Nowym Testamencie. Z kolei katolickiej stronie chrześcijaństwa wydaje się być bluźnierstwem twierdzenie, że uczynki nie tylko nie mają związku z naszym zbawieniem, lecz wręcz przeszkadzają w jego osiągnięciu.Zarówno Jakub (Jakow), jak i Paweł (Saul) byli Żydami wierzącymi w Boga Izraela. Jaką w takim razie odpowiedź, na pytanie „Wiara czy uczynki?”, dają nam Pisma Hebrajskie? Jak Żydzi tamtych czasów rozumieli tą kwestię? A jak na ten temat myślą dzisiejsi Żydzi, również ci, którzy wierzą, że Jezus (Jeszua) jest obiecanym Mesjaszem?


Kapłańska (3 Mojż.) 18:5
5. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie; Jam jest Pan!

Hab. 2:4
4. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Jak. 2:21,24
21. Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? […] 24. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

Rzym. 4:2-3
2. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. 3. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.


Positive Power
(c) by Droga Warszawa