NALEŻYMY DO...
Jesteśmy częścią Kościoła Bożego w Chrystusie, oraz Aliansu Ewangelicznego

Kościół Boży w Chrystusie został zarejestrowany 27 lutego 1988 roku. Obecnie jest wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych, prowadzonego przez Departament Wyznań MSWiA, do działu A, poz.28. Kościół Boży w Chrystusie jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w RP.

 


 

Alians Ewangeliczny w RP – polska organizacja międzykościelna zrzeszająca kościoły, zbory i inne organizacje (np. fundacje) związane z ewangelikalnym protestantyzmem. Członkami zwyczajnymi Aliansu są ewangeliczne kościoły protestanckie, podczas gdy członkiem stowarzyszonym może być także inna organizacja. Alians zarejestrowany został 21 stycznia 2000 r. Jego celem jest reprezentowanie i wspieranie działalności ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce. Alians Ewangeliczny w RP współpracuje ze Światowym Aliansem Ewangelicznym oraz z Europejskim Aliansem Ewangelicznym.

 


 

Positive Power
(c) by Droga Warszawa