MISJA

Nasza misja jest odbiciem tego, w co wierzymy. Sens życiu nadaje wiara, czyli pewność, że Boży plan dla ludzkości przedstawia się tak, jak to zostało napisane w Piśmie Świętym. Życie ma sens jedynie wtedy, gdy prowadzimy je zgodnie z Bożym planem. Nasze życie na tej ziemi trwa krótko, dlatego z wdzięczności dla naszego Ojca i Stwórcy, dzięki Ofierze Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego pragniemy

Poświęcić się wypełnianiu Bożej woli dla naszego życia.
Positive Power
(c) by Droga Warszawa